Wat doen wij?

 

Healings

Wij geven u healings met behulp van Reiki en Access Bars. Hieronder vindt u een uiteenzetting van de mogelijkheden:

Reiki

Een Reiki-behandeling behelst 1 uur. Hierbij wordt energie vanuit de handen doorgegeven aan het lichaam. De handen bevinden zich op het lichaam. Desgewenst kan worden gekozen ze boven het lichaam te houden of zelfs op afstand.

Reiki zorgt voor:

 • Diepe ontspanning
 • Energie
 • Harmonie tussen lichaam en geest
 • Bevordering van de spirituele ontwikkeling en bewustzijn
 • Stimulering van het zelfgenezend vermogen van het lichaam
 • Behandeling van lichamelijke ongemakken, zoals:
  • Hoofdpijn (bij overtollige energie van buitenaf)
  • Onrust in het hoofd en piekeren
  • Je niet goed voelen met vage klachten
  • Buikpijnen bij teveel drukte
  • Onzekerheid
  • Emotionele problemen
  • Innerlijke onrust
  • Hooggevoeligheid/HSP
  • Lichamelijke klachten door stress
  • Vermoeidheid
 • Ondersteuning bij het proces van loslaten

Access Bars

Een Access Bars behandeling behelst 1 uur en 15 minuten. Vindt plaats d.m.v. zachte aanraking van 32 punten op het hoofd, die in verbinding staan met energiebanen in het lichaam

Access Bars zorgt voor:

 • Het wissen van oude negatieve overtuigingen, zoals “Ik ben niet goed genoeg” of “Ik kan het niet”
 • Ruimte en rust in het hoofd
 • Verhoging van het bewustzijn
 • Behandeling van lichamelijke ongemakken, zoals:
  • Hoofdpijn
  • Migraine
  • Rugpijn
  • Blessure
  • Trauma
  • Reuma
  • Artritis
  • Andere pijnlijke klachten

Coaching

Life Coaching

Wij coachen u wanneer de behoefte bestaat aan verandering naar:

 • meer balans, vervulling of succes in uw leven;
 • minder stress, conflicten en problemen in uw leven.

U leert bewuster naar uzelf te kijken. Life Coaching geeft inzicht in:

 • uw valkuilen, kwaliteiten en verlangens;
 • welke doelen en resultaten voor u succes en geluk betekenen;
 • het bepalen van de gewenste richting daarnaartoe.
 • u leert bewuster naar uzelf te kijken.

Bedrijfscoaching

Aanpak:

Medewerkers waarderend naar de organisatie en elkaar leren kijken. Zoek in elk mens, elke situatie of organisatie wat wél werkt. Vervolgens wordt zo veel mogelijk getracht, die kracht aan te spreken en in te zetten. Verder worden medewerkers begeleid en getraind om beter te kunnen omgaan met stress, conflicten en ziekteverzuim. Als het even kan onttrekken we de werknemer of werkgever uit het arbeidsproces door bijvoorbeeld het maken van een wandeling of het organiseren van een natuur- of heisessie. Dit ter bevordering van een betere beeldvorming/overview.

Wat levert ons werk de organisatie op?

 • Balans tussen werk en vrije tijd.
 • Vergroten van zelfvertrouwen en zelfkennis.
 • Reductie en preventie van (werk)stress en/of burn-out.
 • Verbetering van communicatie.
 • Ontdekken en ontwikkelen van talenten.
 • Overgang naar nieuwe fase in loopbaan of levensloop.
 • Verbetering van (werk)relaties.
 • Ontwikkeling van een positieve toekomstvisie t.b.v. werkgever en werknemer.

SoulKey Therapy – De sleutel tot uw leven

Als onderdeel van een coachingstraject of wellicht losstaand hiervan, geven wij SoulKey Therapy. Een zielenreis door diverse levens heen, zoals:

 • het huidige leven,
 • vorige levens,
 • parallelle levens,
 • het zielsleven.

Tevens kunt u tijdens deze reis contact leggen met uw Hogere Zelf, Gidsen, uw Zielengroep en dierbare overledenen. En geeft de reis u toegang tot uw levensboek en het collectieve bewustzijn.

Hiermee verwezenlijkt u:

 • inzichten in de oorsprong en het doel van uw ziel;
 • het loslaten van trauma’s en blokkades;
 • ontwarring van karmische beperkingen en rode draden;
 • verduidelijking van
  • Uw zielscontract
  • Relaties
  • Keuzes

Gedragstherapie (Counseling)

Counseling is een therapeutische werkwijze om:

 • gedrag te begrijpen;
 • op een opbouwende wijze gedrag te veranderen.

Relatietherapie

Relatietherapie houdt in, dat u samen met ons investeert in uw relatie. We zullen inzoomen op:

 • De gedragingen van de partners afzonderlijk;
 • De invloeden van de partners afzonderlijk;
 • Het gevoel en emotie van de partners afzonderlijk;
 • De interactie tussen de partners;
 • Inzicht geven in elkaars behoeften en belangen;
 • Uzelf en elkaar leren begrijpen;
 • Aanreiken van bouwstenen.
 •  

Eenzijdige relatietherapie

Het kan echter voorkomen dat u een verbeteringsslag van uw relatie wenst, maar uw partner niet wil of kan. In zo’n situatie is het toch mogelijk om alleen in relatietherapie te gaan. Dan richten we ons op uw gedragsverandering. Het aanpassen van uw gedrag betekent namelijk:

 • Een andere reactie van uw partner;
 • Een mogelijkheid tot
  • open communicatie,
  • opbouwende communicatie,
  • verplaatsing in de ander.

 

Bewustwording en levensinzicht
Om tot een goed inzicht te komen wat er bij u en in uw beleving speelt, is het doorlopen van één of meer van voornoemde behandelingen, trajecten of therapieën een uiterst geschikt middel. U wordt u hiermee bewust van bepaalde overtuigingen die u niet of niet langer meer van nut zijn, het verrijkt u met levensinzichten en geeft u inzicht in de diepere betekenis van uw leven. Hierbij zullen wij samen met u stap voor stap toewerken naar een waardevoller, energieker en plezieriger leven. Bovenal zijn wij een uitstekend luisterend oor voor u.

Unieke totaal-behandeling

Ons spiritueel centrum onderscheidt zich van vele andere organisaties, doordat zij alle disciplines beheerst en waar nodig gecombineerd inzet. U krijgt hierdoor uw eigen unieke totaal-behandeling, toegespitst op het voor u geldende probleem of klacht én de oorzaak hiervan.

Wilskracht en inzet

In alle bovengenoemde gevallen is het van belang, dat u openstaat voor de behandeling, de wil hebt te verbeteren en zich daarvoor ook inzet.

Trainingen en workshops

 

Trainingen

Basistraining Spirituele Bewustwording en Ontwikkeling     –     Een bewuste reis om dichterbij jezelf te komen

In deze gecertificeerde basistraining krijgt u de mogelijkheid uw paranormale gaven te ontwikkelen. M.b.v. diverse hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld pendels, tarotkaarten, foto’s, voorwerpen, mandala’s en wastekeningen wordt u geleerd readings te geven. Tevens zult u kennismaken met energiestromen en healings leren geven.

De training wordt gegeven in 5 dagdelen. De onderwerpen van deze training zijn als volgt ingedeeld:

 • Les 1: Een klankschaalmeditatie. Trilling en dimensies, leren pendelen.
 • Les 2: Innerlijk kind meditatie. Affirmaties, foto’s en voorwerpen leren lezen.
 • Les 3: Een visualisatie meditatie. Een reading leren geven a.h.v. tarotkaarten.
 • Les 4: Een bodyscan meditatie. Chakra’s, aura’s en mantra’s. Het waarnemen van energiestromen en leren healen.
 • Les 5: Een verrassingsmeditatie. Mandala’s inkleuren en wastekeningen maken incl. het leren geven van een reading.

Elke lesavond doordeweeks bestaat uit een inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Elke lesmiddag in het weekend bestaat uit een inloop vanaf 13.00 uur, start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur.

Voor wie is de scholing bestemd:

Iedereen die openstaat voor bewustwording en ontwikkeling in spiritualiteit.

 

Modulen Zelfontwikkeling       –       Til je leven naar een hoger plan!

Wil je jouw leven een enorme boost geven? Heb je het gevoel vast te lopen of geremd te worden? Of wordt het tijd dat patronen doorbroken worden? En wil je maar wat graag jouw geluk tegemoet treden?

In dit soort situaties en vele andere ontwikkelingsfasen in je leven kan het verkrijgen en integreren van nuttige informatie, tools en tips alsmede het delen van ervaringen jouw leven enorm verrijken. 

In 9 laagdrempelige en toegankelijke dagdelen worden aan diverse levensstadia en ontwikkelingsprocessen gericht verbetering gegeven m.b.v. meditatie, tools, tips, opdrachten en eye-openers. Verder zal er, indien gewenst, nog ruimte zijn voor het delen van ervaringen.

 • Module 1: Ontwaken (bewustwording)             
 • Module 2: Loslaten 1 (emoties doorleven)        
 • Module 3: Loslaten 2 (acceptatie)                     
 • Module 4: Overgave (vertrouw, les, dankbaar) 
 • Module 5: Innerlijke rust (leven zonder stress) 
 • Module 6: Luisteren naar Innerlijke stem          
 • Module 7: Zelfliefde 1 (grenzen stellen)            
 • Module 8: Zelfliefde 2 (respect en vergeving)   
 • Module 9: Positiviteit (geluk in jezelf vinden)     

Elke lesavond doordeweeks bestaat uit een inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur. Elke lesmiddag in het weekend bestaat uit een inloop vanaf 13.00 uur, start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. 

Deze modulen kun je afzonderlijk, in een selectie of alle 9 volgen. 

Voor wie is de scholing bestemd:

Iedereen die openstaat voor verdieping in bewustwording en ontwikkeling van spiritualiteit.

 

Workshops

Workshop Encaustic Art (wastekeningen) 

In deze workshop ontmoeten creativiteit en intuïtie elkaar. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Het schilderen van wastekeningen met een klein strijkijzer
  • Dit gebeurt o.b.v. drie levensvragen.
 • Het geven van readings n.a.v. de gemaakte wastekeningen met betrekking tot die levensvragen.

Tijdstip doordeweeks ‘s avonds: inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 22.00 uur. Tijdstip in het weekend overdag: inloop 13.00 uur, aanvang 13.30 uur en einde 16.00 uur.

Workshop Psychometrie 

Wil je ervaren hoe het is om aan de hand van de energie van een voorwerp of foto informatie te ontvangen over een persoon? Sta je open voor meer verdieping in en rond psychometrie? Of heb je altijd al in contact willen komen met een dierbare overledene?

Deze workshop staat in het teken van voelen en ervaren welke energie in een voorwerp of foto aanwezig is. Deze energie vertelt iets over de persoon. Hierdoor krijg je steeds meer vertrouwen in jouw intuïtie.

Medium Rob Braam zal je deze avond meenemen in de wereld van psychometrie, hoe dit toe te passen en jou begeleiden tijdens de vele oefenmomenten.

Tijdstip doordeweeks ‘s avonds: inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 22.00 uur. Tijdstip in het weekend overdag: inloop 13.00 uur, aanvang 13.30 uur en einde 16.00 uur.

  Workshop Tarotlegging

In deze workshop passeren de volgende onderdelen:

 • Leer de structuur van de Tarot kennen;
 • Maak kennis met de kernwaarden van elke kaart;
 • Oefen met een aantal leggingsvormen;
 • Leer uw intuïtie te gebruiken.

Tijdstip doordeweeks ‘s avonds: inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 22.00 uur. Tijdstip in het weekend overdag: inloop 13.00 uur, aanvang 13.30 uur en einde 16.00 uur.

 Workshop Verdieping Tarotlegging

Heb jij de workshop Tarotlegging bij InnerJoy gevolgd of heb je al vaker met tarotkaarten gewerkt? Kom dan naar de workshop Verdieping Tarotlegging!

De Tarot helpt je om op een bewuste manier dagelijkse kleine en grote spirituele levenslessen te begrijpen en praktisch advies te geven hoe daarmee om te gaan.

Tijdens deze workshop leer je de kaarten en hun kernwaarde nog intensiever te interpreteren, zal je hiermee op een intuïtieve wijze leren omgaan en krijg je veel gelegenheid om te oefenen aan de hand van diverse soorten leggingen.

Tijdstip doordeweeks ‘s avonds: inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur en einde 22.00 uur. Tijdstip in het weekend overdag: inloop 13.00 uur, aanvang 13.30 uur en einde 16.00 uur.